La importància del tacte

El cos de la dona en tots els processos de vida que viu, fa un viatge de transformació impressionant. Des de que és nena fins que entra a la menopausia no para de fer un viatge fascinant ple de canvis i adaptacions. En cada una d’aquestes etapes és important que hi hagi una regulació  a nivell hormonal i que aquesta estigui equilibrada amb el sistema immunitari, el sistema digestiu i el sistema nerviós. Tots ells treballen de manera conjunta i un influencia a l’altre. 

L’estrès emocional té un impacte a nivell del sistema nerviós, en concret del sistema límbic (sistema que gestiona les emocions), això genera un desequilibri a nivell digestiu provocant un desequilibri físic. És important ser conscient de quina importància tenen les emocions en els desequilibris físics igual que també un desequilibri físic pot generar un bloqueig a nivell emocional. poder interrelacionar els dos aspectes fa que el tractament tingui millors resultats. 

A mesura que el cos físic canvia, el cerebel també canvia. Aquest canvi ens proporciona un canvi a nivell cognitiu, generant un canvi en la manera que tenim de relacionar-nos amb en nostre propi cos i la percepció que tenim dels altres i del món que ens engloba. A mesura que les vísceres canvien el cerebel canvia i es comporten diferent entre elles. La comunicació entre cerebel – cos callos i insula fa que ens comportem diferent amb el propi jo i amb els altres. Això es veu reflectit amb l’evolució dels dibuixos que realitzen els nens; un dibuix d’un nen de 3 anys és diferent que el d’un nen de 5 o de 8 o un adolescent de 16. Aquesta evolució que es veu en el dibuix del nen és degut el canvi que es genera a nivell del sistema nerviós central provocat pel canvi que experimenta el cos. 

El cos de la dona pateix una transformació impressionant, des de que es nena, entre a la pubertat amb la menarquia, es queda embarassada i té un nadó i finalment arriba a la menopausa. Clarament el cos de la dona es manté en continu canvi fent que canviï la percepció i la connexió de diferents parts del cos. Els centres superiors no tenen una imatge del cos de la dona estable i això genera que hi hagi canvis a tots els nivells. Cada cop que la dona ha de fer front a un canvi físic també ha de fer front a un canvi emocional important. 

A nivell osteopàtic podem ajudar a la interocepció per tal que a nivell emocional pugui avançar amb més rapidesa. Si la percepció fisica del cos intern canvia la meva relació i la meva gestió emocional també canviarà. Tenir en compte aquest procés fa que puguem tenir un abordatge terapèutic molt més potent. 

Quan realitzem un tractament d’osteopatia no només ens hem de fixar en l’estructura en si i mirar que aquesta funcioni de manera adequada, hem de ser capaços d’anar més enllà i tenir un abordatge global, tenint present la interocepsió del cos. És un conjunt de feedbacks sensitius del propi cos amb el sistema nerviós autònom. Aquesta informació és la que ens proporciona l’homeostasi necessària per tenir salut física i emocional. Per fer-ho hem de tenir la intenció de fer sentir millor l’estructura que volem treballar, no només en un aspecte físic sinó també en un aspecte de relaxar-la, donar-li tranquil·litat i calma. el simple fet de tocar amb una intenció fa que la dona es vegi en un ambient segur per tal de poder explicar les emocions que li passen pel cap sense filtrar-les, parla des de dins. i el que parla mentre fem el tractament està intimament lligada amb la patologia física que presenta.  

La palpació té un gran poder i no només l’hem d’utilitzar per treballar estructures físiques i millorar la flexibilitat, treballar les adherències,… l’hem d’utilitzar per donar una millor interocpeció del propi cos i així millorar la comunicació i les connexions entre els diferents centres nerviosos i poder millorar des d’un nivell d’equilibri global del cos físic i emocional i que tot vagi a una. 

HANDS ON per aconseguir que la dona parli de la seva problemàtica des de dins. La verbalització a través del tacte té un gran poder i pot trencar bloquejos interoceptius fent canviar la pròpia imatge del cos.

%d bloggers like this: